SWR – System wewnętrznej rodziny

IFS – Internal Family Systems
Jednodniowe Wprowadzenie do terapi systemowej dra Richarda Schwartza

Co to jest SWR?

SWR – System Wewnętrznej Rodziny, to metoda stworzona przez dra Richarda Schwartza, według której ludzka osobowość składa się z wielu części, które żyją w naszym wnętrzu, porozumiewają się lub kłócą tak, jak to dzieje się w rodzinie.

Podstawowe założenie SWR mówi o tym, że w centrum każdego z nas znajduje się JA – niepodatne na zranienia, pełne uważności, ciekawości i życzliwości. Współpraca z JA to bezpieczna i skuteczna droga do uleczenia części, które powstały w dzieciństwie, a dzisiaj zachowują się w sposób ekstremalny.

Wykształcenie tych części było konieczne kilkanaście czy kilkadziesiąt lat temu i wtedy odgrywały one niezwykle ważną rolę – teraz raczej przeszkadzają. SWR pomaga nam usłyszeć i zrozumieć te części zamiast tłumić je czy zwalczać.

Terminy

Poznań, ul. Słowackiego 44/46 m7

godz. 9-17

:: Klienci indywidualni: od 155 do 1000 zł

:: Firmy: od 230 do 1000 zł

:: Szkoły, przedszkola: od 180 do 1000 zł

:: Osoby poniżej 24 i powyżej 60 roku życia: od 100 do 1000 zł

:: dostępne 35% miejsc

Wymagana bezzwrotna zaliczka w kwocie od 30 do 100 zł