Wiesz, w co wierzysz? Wierzysz, w co myślisz?

Spotkanie z przekonaniami i transformacja tych, które nam nie służą

Przekonania, to wyobrażenia, idee, jakie mamy o sobie, o innych oraz o życiu. Na miłość trzeba sobie zasłużyć. Uroda szczęścia nie daje. Inni są bardziej interesujący dla otoczenia niż ja. Nie potrafię stworzyć związku. Pieniądze są brudne. Wszystkim ludziom należy się godne traktowanie. Żadna praca nie hańbi. Nie można być zależnym finansowo od męża.

Niektóre przekonania powstały na wskutek naszych osobistych doświadczeń, inne odziedziczyliśmy po ważnych dla nas osobach.

Na warsztatach chcemy:
:: z życzliwością zbliżyć się do przekonań (i siebie),
:: nazwać je- głównie te, które nam nie służą,
:: zdać sobie sprawę z wpływu, jaki mają te przekonania na nasze życie,
:: dokonać transformacji, poszukać zamienników,
:: wyznaczyć nowe strategie działania,
:: poszukać wsparcia w procesie zmiany.

Terminy

Poznań, ul. Słowackiego 44/46 m7

I dzień-10-18, II dzień 9-16

Pobierz ulotkę

:: Klienci indywidualni: od 310 do 1000 zł

:: Firmy: od 460 do 1000 zł

:: Szkoły, przedszkola: od 360 do 1000 zł

:: Osoby poniżej 24 i powyżej 60 roku życia: od 200 do 1000 zł

:: dostępne 100% miejsc

Wymagana bezzwrotna zaliczka w kwocie od 30 do 100 zł